Maak een ondersteuningsticket aan met de exacte domein naam zoals deze in Yuki staat.

Dit kan via een email naar ict@oamkb.nl of via de OAMKB ICT support portal.


Geef aan welke BO rol je wenst. Er zijn 4 BO Rollen:

Er wordt ipv ¨alle medewerkers toegang gegeven tot BO medewerkers en Yuki support
BO verantwoordelijke.
De BO verantwoordelijke is de medewerker die als primaire verantwoordelijke is toegewezen aan het domein. Alle te verwerken documenten, bankregels en vragen komen in  zijn of haar workflow terecht. 

BO backup. 

Deze persoon vervangt in principe de BO verantwoordelijke als deze niet of niet tijdig beschikbaar is. De BO Backup werkt normaal gesproken eerst zijn of haar eigen workflow af en bekijkt dan of er domeinen zijn waar hij of zij backup van is.
BO controller
Deze persoon is verantwoordelijk voor de maandelijkse controle van de administratie en voor de periodieke btw aangifte. De btw aangifte van de administraties in dit domein komen in de workflow van de BO controleur. De BO controleur heeft ook de mogelijkheid om het domein tot een bepaalde datum af te sluiten zodat een BO medewerker geen boekingen meer kan aanmaken of wijzigen in vóór die datum.
BO account manager.
Dit is een informatief veld. Heeft geen directe functie in de workflow. Hier plaatsen we in ict@oamkb.nl zodat wij er ook bij kunnen indien nodig.


Hebben er meerdere personen BO toegang nodig, geef dan aan wie en ook weer welke rol hij/zij nodig heeft. Elke rol kan maar door 1 persoon vervult worden.

Graag ook aangeven aan wie de administratie doorbelast mag worden, standaard is dit de BO Verantwoordelijke