De scan en herken omgeving binnen Blue 10 biedt de onderstaande functionaliteiten: 


1. Factuurherkenning

Facturen kunnen op verschillende manieren in de Software komen. Op gescande en digitaal ontvangen facturen wordt automatisch factuurherkenning toegepast. Nadat de facturen automatisch geïmporteerd zijn en de factuurherkenning is toegepast, heeft de gebruiker de mogelijkheid de factuurherkenning kort te beoordelen op volledigheid.

2. Coderen en boeken van facturen

Bij het beoordelen van de factuurherkenning kunnen facturen direct gecodeerd worden. Het coderen van facturen wordt ondersteund door het gebruik van standaard boekingstemplates. Op het moment dat de codering definitief is gemaakt, worden facturen direct geboekt in Exact Online.

3. E-mail importer

De e-mail importer verwerkt de binnengekomen digitale facturen zonder tussenkomst van een gebruiker. Digitaal ontvangen facturen hoeven niet geprint te worden, maar worden automatisch uit een aparte e-mailbox ingelezen in de Software. Voor gebruik van de e-mail importer dient  zichzelf te conformeren aan de technische benodigdheden.

4. Integratie met Exact Online

De integratie van de Software met Exact Online behelst de volgende onderdelen: Het uitlezen van leveranciersdata en het (automatisch) coderen en boeken van facturen en het (automatisch) blokkeren en deblokkeren van de facturen voor betaling. Bovendien is het mogelijk om gegevens als: verval- en betaaldatum, het boekstuknummer en de geboekte regels over te halen uit Exact Online