Op https://my.newviews.nl/ geef je je inlogcodes in, hier kun je nl ook beheersfuncties uitvoeren.


Op https://app.dizzydata.nl/ kun je ook inloggen, maar daar kun je geen administratie koppelen.


ict@oamkb.nl maakt de inlogcodes voor je aan.