De klant kan voor 16 euro per maand factureren. De ICT beheerder van OAMKB maakt hiervoor een clientgebruiker aan als die er nog niet is. Bij het aanmaken van de gebruiker kiest de ICT beheerder voor de wizard en maakt het abonnement aan. De wizard vind je bij stangegevens van de administratie en dan bij gebruikers.


Als een kantoorgebruiker dit wil doen, zal hij bij zijn rechten moeten kunnen: abonnement beheren en gebruiker aanmaken.

Dan moet diegene wel aan Administratie@oamkb.nl doorgeven voor wie het abonnement is aangemaakt ivm de facturing.