Administratiemonitor > Beheer partner>


Nu maak je een medewerker aan en je maakt een label aan. Het label heeft de naam van het bedrijf van de partner. Dit staat in de opstartsheet.


Daarna koppel je de medewerker aan het label.