De klant definieert de toegang  op deze manier:


cockpits  >  accountant`s cockpit >   koppel mijn accountant. 


Hier kan een klant de accountant opzoeken en koppelen.