LET OP:  log hiervoor in op https://my.newviews.nl/


In Dizzydata onder het kopje ¨beheer¨ maak je eerst de nieuwe klant aan en dan de administratie aan. Je hebt alleen de naam van de adminstratie nodig, vul alleen de naam in, Dizzydata maakt het emailadres van de administratie aan. Daarna maak je de gebruiker aan en voeg je de gebruiker toe aan de administratie.


Partners van OAMKB zijn superusers zodat ze zelf het BTW nummer en IBAN kunnen ingeven. Verder moet het grootboek debiteuren en crediteuren en de dagboeken inkopen en verkopen worden ingegegeven, naast de NAW gegevens.

Als je de template van Exact hebt gekoppeld aan de betreffende Exact administratie, dan vul je in:

* naw gegevens van jouw klant

* BTW nummer van de klant

* IBAN nummer van de klant

* debiteuren verzamelrekening: 1300

* crediteuren verzamelrekening: 1600

* dagboek inkopen: 50

* dagboek verkopen: 60


We geven de partner enkel toegang tot de betreffende gekoppelde administraties.

Superusers hebben wel toegang tot alle administraties. Dat kan niet anders in Dizzydata.


Binnen Dizzydata vind je een sectie trainingen en handleidingen.  De gebruiker kan hierdoor zelf de koppeling leggen met de administraties en Dizzydata zelf inrichten.