ALs je de koppeling hebt gelegd dan heb je altijd in de administratie de loonkosten opgenomen, staan de netto salarissen in de betaallijst en kun je de loonbelastingaangifte in de administratie vinden.


1. log in op NMBRS

2. klik rechts boven op het poppetje en ga naar gebruiker profiel

3. klik dan op het tabblad API-token

4. kopieer de API-token

5. Open Yuki en activeer de salariskoppeling in de Yuki store

6. klik rechtstboven op instellingen 

7. klik op NMBRS instellingen

8. zet je gebruikersnaam in NMBRS en kopieer de API token hier in.

9. kopieer de domeinnaam in Yuki en vraag aan de salarisadministratie of zij de naam van de ¨debiteur¨ in NMBRS wijzigen in de domeinnaam

10. klik in Yuki, bij ¨mijn domein¨ de administratie aan en vul mij het tabblad administratie bij relatiecode : 1 in. (zie bijlage). deze relatiecode moet gelijk zijn aan het bedrijfsnummer in NMBRS, meestal is dat 1.

11. klik in Yuki op werknemers en zorg dat in het tablad werknemer het personeelsnummer staat ingevuld, welke gelijk moet zijn aan het personeelsnummer in NMBRS. (zie bijlage)


Let op:

* Correcties op lonen worden niet automatisch doorgekoppeld naar Yuki.

* Als het personeelsnummer in Yuki niet staat ingevuld, dan komt de salarisstrook niet door in Yuki.

* de klant die toegang heeft in Yuki moet dezelfde rechten hebben op debiteur niveau in Nmbrs, wat dit inhoud is dat deze user de juiste rechten moet hebben in Nmbrs om een koppeling mee te kunnen realiseren. Daar is een master/accountant gebruiker rol in NMBRS noodzakelijk. 

*  De koppeling NMBRS-Yuki kan worden ingesteld voor alle administraties in een portal of voor specifiek voor de juiste administratie. Dus als de instellingen van een specifieke administratie anders is dan de portal instellingen, dan moeten de specificieke instellingen worden ingegeven. ZIe bijlage.