• Portaal gastgebruiker: Dit is de rol die je aan een klant(gebruiker) kunt geven, hiermee heeft hij of zij dezelfde mogelijkheden als de Backoffice rol, echter alleen in het domein waaraan deze persoon is toegewezen.