Ga naar 23000 betalingen onderweg

> klik op de batch die je wil verwijdern

> verwijder deze door op de prullebak te klikken