Stappenplan aanmaken workflowregel:

1. Ga naar het Archief.

2. Klik op Workflowregels.

3. Klik op het plusje links boven in.
4. Vul het formulier in zoals gewenst.

5. Hier kan je taaksoort koppelen aan de workflowregel.

6. Klik op Bewaren.Voor meer informatie over de workflow module verwijs ik je graag naar de volgende pagina: http://help.yuki.nl/workflow-module


De ondernemer kan de taaksoorten aanmaken op de volgende manier:


1. Ga naar de Agenda.

2. Klik op Taaksoorten.

3. Klik op het plusje linksboven.Hierdoor opent het volgende scherm: Voor meer informatie over taaksoorten verwijs ik je graag naar de volgende pagina: http://help.yuki.nl/taaksoorten