Ga naar instellingen

> data importeren

> upload de lijst
Hier is de lijst die minimaal gevuld moet worden: administratienummer = administratieID. 


* Let op: klantnaam = de naam die het dashboard krijgt

* Let op: vul ook direct de TAG in: OAMKB vestgingen bijvoorbeeld voor de OAMKB benchmarkklant_naamadministratie_nummeradministratie_naamrelatiebeheerder_email

API-Sleutel
boekhoudsysteem
aantal_boekperiodeseerste_maand_boekjaar

template