De klant moet dan verplaatst worden naar deze clientgroep:


Tijdelijke toegang van een gebruiker in een andere clientgroep

Dat doe je door bij de clientgegevens de clientgroep en de consulent aan te passen.


Let op; geef de klanteigenaar ook toegang tot de clientgroep:  Tijdelijke toegang van een gebruiker in een andere clientgroepZodra de klant teruggezet kan worden kan de klanteigenaar hem terugplaatsen naar zijn eigen clientgroep  zodat de klant weer afgeschermd is.


Of: we maken een 2e clientgroep aan onder de vestiging in Fiscaal Gemak van de klanteigenaar en geven de gebruiker daar toegang tot. Dat is handiger waneer er toegang tot meerdere klanten gegeven moet worden


of: je geeft de gebruiker toegang tot de gehele clientgroep van de klanteigenaar.