LET OP: gebruik de NEXTGEN versie op EXPLORER

> map relaties

> medewerker

> rechten

> klik op +toegang

> klik op +administratie

> klik op + en selecteer de administraties waar de medewerker toegang tot moet krijgen