Om betalingsherinneringen en aanmaningen te kunnen versturen (per post/email) vanuit Yuki, dient eerst de dienst Yuki Factuur aangezet te worden. De herinnering- en aanmaningsservice is namelijk een onderdeel van Yuki Factuur.


Klik in het domein op Dashboard en klik vervolgens op de tegel Yuki Store 


Klik in de lijst met diensten op het onderdeel Yuki Factuur:


Klik in het zojuist geopende scherm rechts bovenin op Toevoegen € 0,00 per domein / per maand


Vul in het pop-upscherm je wachtwoord in om de dienst in te schakelen:
De portaalbeheer of domeingebruiker met de rol 'Directie' kan vervolgens in het onderdeel Instellingen -> Herinnering (of in de nieuwe Yuki navigatie:  Instellingen -> Verkoop -> Herinnering instellingen


Volg daarna de stappen zoals beschreven in dit Yuki supportdocument.