Klanten met een Exact Online Handel licentie die willen overstappen op een Exact Online Boekhouden Plus of Professional licentie met oamkb als account dienen te volgende stappen te volgen:


  1. De klant dient de gegevens van de voorraadmodule en alles wat daarbij hoort veilig te stellen (exports/backup). Deze gegevens blijven bewaard maar zijn niet meer inzichten in de Exact Online Boekhouden licenties);
  2. de klant koppelt OAMKB als accountant;
  3. Oamkb ICT voegt jou als 'kantoorgebruiker toe' zodat je toegang krijgt tot deze administratie;
  4. Als laatste dient de klant het pakket te wijzigen van EOL Handel naar EOL Boekhouden Plus of EOL Boekhouden Professional.


De klant heeft als volledige gebruiker toegang tot de administratie, waardoor deze o.a. offertes en facturen kan aanmaken.